Om Södertörns högskola / Personal

Erik Falk

Kontaktuppgifter

Erik Falk
Handläggare
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 51 51
MA 843 Moas Båge

Jag är handläggare inom högskolans samverkansuppdrag och arbetar med högskolans relationer med omvärlden.

Jag stödjer lärare, forskare och studenter som söker samarbetsparter eller ingår i samverkansrelationer med inriktning både mot forskning och undervisning och är kontakt för aktörer i det omgivande samhället som samverkar eller vill samverkan med högskolan. Jag leder också samverkansprojekt och arbetar med erfarenhetsutbyte och informationsspridning. Utöver det deltar jag i högskolans strategiska arbete inom samverkansområdet.   

Jag har en bakgrund inom den akademiska världen, disputerade 2007 inom engelska på en avhandling med litteraturvetenskaplig inriktning och har tidigare arbetat som lektor i engelska vid bl a Stockholms universitet, Uppsala universitet och Södertörns högskola. 

Mer om Erik Falk